Zastosowanie sond hydrostatycznych

W wielu sytuacjach istnieje konieczność stałego monitorowania poziomu wody. Najczęściej jednak taka sytuacja występuje w przypadku instalacji kanalizacyjnych, jak również kanalizacyjnych. Monitorowanie poziomu wody musi odbywać się przy pomocy specjalnych urządzeń pomiarowych.

Jak działa sonda hydrostatyczna?

sprawdzona sonda hydrostatyczna poziomuW niektórych sytuacjach bardzo ważne okazuje się monitorowanie poziomu wody. Jest to konieczne w szcególnosći w przypadku instalacji produkcyjnych, ale także kanalizacyjnych, instalacjach służących do uzdatniania wody i w zbiornikach przemysłowych. W takich sytuacjach zazwyczaj do monitoringu wykorzystywana jest sprawdzona sonda hydrostatyczna poziomu cieczy. Taka sonda jest w stanie bardzo szczegółowo określać, jaki jest poziom wody w danym zbiorniku na podstawie ciśnienia, wywieranego przez ciecz. Oczywiście taka sonda musi być użytkowana w odpowiedni sposób, aby wykonywane przez nią pomiary były zgodne z rzeczywistością. Przede wszystkim, musi się ona znajdować jak najbliżej dna zbiornika, a także powinna ona być przez cały czas zanurzona. Aby sonda mogła być położona bliżej dna, bardzo często jest ona wyposażona w specjalne obciążenia. Oczywiście jednak, to nie jedyne warunki które powinna spełnić taka sonda. Bardzo ważne jest więc, by byłą wykona z odpowiednich, solidnych materiałów. Niedopuszczalne jest w przypadku takich sond, aby była ona podatna na ataki korozji. Dodatkowo niezmiernie istotne jest, aby wyposażona ona była we wspomniane już wcześniej obciążenia, które ułatwi osiąganie miarodajnych pomiarów poziomu wody. Początkowo z takich sond pomiarowych korzystano przede wszystkim w przemyśle. Bardzo często korzystano z nich, aby określać poziom cieczy w zbiornikach przemysłowych. Z czasem jednak zalety tych sond zaczęły być dostrzegalne zupełnie w innych gałęziach gospodarki. Obecnie na przykład takie sondy sa wykorzystywane, aby określać poziom wody w zbiornikach retencyjnych, czy też zbiornikach przeciwpowodziowych. Oczywiście, typ sondy powinien być dostoswany do tgeo, w jakim typie zbiornika dana sonda powinna być stosowana. Nie każdy typ sondy hydrostatycznej sprawdzi się bowiem tak samo dobrze w zbiorniku przemysłowym i retencyjnym.

Monitorowanie poziomu wody, czy też innej cieczy, jest bardzo ważne w przypadku niektórych gałęzi gospodarki. Monitoring ten jednak nie odbywa się wzrokowo czy przy pomocy miarek. Służą zaś do tego nowoczesne czujniki poziomu wody, które są znacznie bardziej miarodajne jeśli chodzi o badanie poziomu cieczy w danym zbiorniku.