Zasady zdobycia certyfikatu UDT

Każde przedsiębiorstwo z czasem stara się wznieść swoje usługi na coraz wyższy poziom. Biorą udział w szkoleniach, doszkalają personel oraz starają się pokazać, że są firmą godną zaufania i dążącą do perfekcji w wielu aspektach jej funkcjonowania. Chcą pokazać także, że przedsiębiorstwo wykonuje swoje usługi legalnie, a obietnica solidnej i wartościowej pracy posiada pokrycie. Aby to udowodnić i sobie, i potencjalnym klientom bardzo dobrze sprawdzają się nabyte przed przedsiębiorstwo certyfikaty.

Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego dla przedsiębiorców

certyfikaty udtCertyfikatów uzyskiwanych przed przedsiębiorców jest bardzo dużo. Dużą liczbę certyfikatów chcą także posiadać pracodawcy, aby móc przy ich pomocy określić swoją solidność oraz potwierdzić zgodność swoich wyrobów z deklarowanymi właściwościami, które określone są w odpowiednich przepisach i normach. Istnieją także certyfikaty, które potwierdzają prawo do wykonywania określonych czynności oraz takie, które potwierdzają posiadane przez pracodawcę i jego pracowników kompetencji w określonym przez certyfikat zakresie. Te, które sprawiają najlepsze wrażenie na klientach i potencjalnych wspólnikach pochodzą jako udokumentowanie ukończenia szkoleń, kursów lub warsztatów i wydawane zostają przez akredytowane lub cieszące się powszechnym zaufaniem instytucje. Istnieją także certyfikaty UDT, czyli wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego i dotyczą one przedsiębiorstw, które chcą oferować usługi takie jak instalacja, konserwacja, serwisowanie, naprawa lub usuwanie urządzeń chłodniczych, pomp ciepła lub systemów ochrony przeciwpożarowej. Certyfikat uzyskuje się tylko w oddziałach Urzędu, a aby go otrzymać należy spełnić kilka podstawowych wymagań. Chcąc otrzymać certyfikat dla przedsiębiorstwa należy najpierw zatroszczyć się o to, aby firma zatrudniała odpowiednią liczbę pracowników, którzy posiadają własne certyfikaty UDT dla personelu. Pracodawca musi zapewniać także wymagane wyposażenie i stosować procedury do właściwego wykonywania pracy, a ponadto musi posiadać system, które dokumentuje pracę pracowników z certyfikatem. Dodatkowo pracodawca nie może mieć prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko środowisku w związku z działalnością. Po złożeniu wniosku pracownicy Urzędu ocenią formalnie i merytorycznie dokumenty, które przedsiębiorstwo dostarczyło, a także przeprowadzą kontrolę w firmie. Jeżeli wszystko okaże się być w porządku pracodawca otrzyma certyfikat.

Posiadanie konkretnych certyfikatów wiąże się z pozyskiwaniem większej ilości klientów oraz ich zaufania w stosunku do firmy i proponowanych przez nią usług. Warto jednak zatroszczyć się, aby certyfikaty były wydawane przez równie zaufane źródła, takie jak urzędy czy odpowiednie jednostki i instytucje. Nikt nie będzie sprawdzał każdej firmy pod kątem pozyskanych przez nią certyfikatów, ale ważne jest to, aby wydrukowane zalety i umiejętności pracowników oraz pracodawcy nie widniały tylko na papierze.