Wygląd szkolnych pracowni technicznych

W polskich szkołach podstawowych klasopracownie są przeważnie zadbane i dość dobrze wyposażone. Dyrektorzy placówek oświatowych oraz organy je prowadzące zazwyczaj dbają o te budynki i ich wnętrza. Bez problemu każdy z nas może sobie wyobrazić większość pracowni przedmiotowych. Ostatnie badania pokazują, że najgorzej są wyposażone klasy, w których odbywają się zajęcia techniczne. Dlaczego tak się dzieje i co właściwie może zleźć się w takich pomieszczeniach? Spróbujmy poznać odpowiedzi na te pytania.

W co wyposażyć szkolne pracownie techniczne?

profesjonalne wyposażenie pracowni technicznej w szkole podstawowejTechnika w szkołach podstawowych jest często niedoceniana należycie. Powinno być zgoła inaczej, ponieważ przedmiot ten ma niebagatelne znaczenie. Stanowi praktyczną weryfikację tego, czy dzieci przyswoiły pewną wiedzę i potrafią z niej korzystać. Istotą lekcji tego typu jest bowiem praktyczna działalność uczniów, podczas której wyrabiane są prawidłowe nawyki zachowań niezbędne w późniejszym życiu zawodowym. Widzimy zatem, jak istotne jest profesjonalne wyposażenie pracowni technicznej w szkole podstawowej. Co powinno znaleźć się w tego typu sali? Nade wszystko stanowiska do pracy ze stołami warsztatowymi oraz krzesełkami. Kupując takie meble, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy są one dostosowane do wzrostu dzieci oraz, czy posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty. Bezpieczeństwo i higiena pracy są bowiem najistotniejsze podczas prowadzenia zajęć z techniki. Oprócz typowego umeblowania w klasopracowniach technicznych powinny znaleźć się pewne narzędzia, urządzenia i materiały dydaktyczne. Mogą one być bardzo różnorodne, a ich spis zająłby bardzo dużo czasu. Zainteresowanych poznaniem całego inwentarza takich rzeczy odsyłam do podstawy programowej zajęć technicznych, gdyż to właśnie w tym dokumencie znajdziemy szczegółowe wytyczne dotyczącego tego, co na podobnych lekcjach można robić z dziećmi. Dziś pragnę jedynie podkreślić, że sklepy i hurtownie wyposażające szkoły w meble proponują dyrektorom takich placówek także dodatkowy asortyment, a najdroższym z wydatków jest zazwyczaj tablica multimedialna z projektorem. 

Zajęcia techniczne sprawiają niemal wszystkim dzieciom bardzo dużo radości. Uczniowie chwalą je nade wszystko za to, że teoria jest w nich ograniczona do niezbędnego minimum i jeśli już się pojawi to zawsze prowadzi do realizacji konkretnych projektów. Praktyczny charakter tego typu lekcji wymusza na nauczycielach i dyrektorach szkół obowiązek szczególnego zadbania o wygląd pracowni technicznych. Szkoda, że nie w każdej placówce należycie docenia się znaczenie tego przedmiotu i doposaża pomieszczenia, w których się on odbywa.