Skutki zapadów napięcia

Coraz więcej zakładów energetycznych w Polsce i na świecie decyduje się na wykonywanie regularnych badań jakości energii. Jest to bowiem jedyny sposób na to, aby zapobiegać przerwom w dostawie energii i innego rodzaju niekorzystnym zjawiskom. Warto wiedzieć, że tego typu zjawiska mogą skutkować koniecznością zapłaty wysokich kar.

Jak wykryć zapady napięcia?

zapady napięcia energii elektrycznejZakłady energetyczne w Polsce coraz częściej decydują się na wykonywanie profesjonalnych badań jakości energii w ich zakładzie. Dzięki temu bowiem, można w szybki sposób wykryć wszelkie nieprawidłowości w pracy zakładu, które mogłyby skutkować nawet przerwami w dostawach prądu. Warto wiedzieć, że tego typu przerwy, o ile nie są spowodowane przez sytuację meteorologiczną, mogą być powodem do wnoszenia reklamacji przeciwko danemu zakładowi. Innym bardzo niekorzystnym z punktu widzenia wydajności zakładów energetycznych zjawiskiem są zapady napięcia energii elektrycznej. Jest to zjawisko, które często jest mylone z przerwami w dostawach prądu, chociaż jest zupełnie czymś innym. Zapady napięcia to po prostu nagły spadek napięcia do minimalnego poziomu, a następnie nagły jego wzrost. Głębokość zapadu, czyli różnice między skrajnymi wartościami napięcia podczas tego zjawiska mogą być bardzo różne. Z punktu widzenia klientów, zapady napięcia objawiają się tak samo jak przerwy w dostawach prądu, w związku z czym mogą oni w takiej sytuacji składać reklamacje. Dlatego też tak ważne jest, aby skutecznie zapobiegać występowaniu tego zjawiska. W tym celu konieczne jest wykonywanie regularnych pomiarów w zakładzie energetycznym, gdyż zjawisko zapadu w innym sposób bardzo trudno jest przewidzieć. Jeżeli zapady w naszym zakładzie zdarzają się wyjątkowo często, warto przemyśleć stałe pomiary jakości energii elektrycznej, przynajmniej przez jakiś czas. Należy jednak pamiętać, że zlecając wykonywanie takich pomiarów, wybierać dane laboratorium pod kątem jego doświadczenia. Daje to większą szansę, że dana firma wykonującą takie badana będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt pomiarowy, który jest konieczny, aby sprawnie wykonywać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Na szczęście w Polsce firm, które pomagaj wykryć przyczyny zapadów napięcia jest coraz więcej, więc nie będzie problemów ze znalezieniem odpowiedniej dla nas.

Badania jakości energii są bardzo ważne, gdyż pozwalają na zapobieganie wielu niekorzystnym zjawiskom podczas przesyłu energii. Ważne jednak, by takie badania zlecać wyłącznie profesjonalistom. Będą oni wyposażeni w nowoczesny sprzęt, który pozwoli wykryć przyczyny przerw w dostawach prądu.