Niezawodny przenośnik ślimakowy

 

Specyfiką działalności wielu przedsiębiorstw jest konieczność posiadania mniej lub bardziej złożonych ciągów transportowych. W tym celu muszą być one zaopatrzone w różnego rodzaju przenośniki dopasowane do ładunków, które muszą przenosić. Czasami istnieje konieczność budowy ciągów transportowych złożonych z różnych rodzajów podajników by uzyskać zamierzony cel. Jednym z rodzajów przenośników są transportery ślimakowe.

Rodzaje przenośników ślimakowych

nowoczesne przenośniki ślimakoweSprawny transport w obrębie przedsiębiorstwa to jedna z najistotniejszych spraw determinujących powodzenie jego działalności. Dostawy muszą trafiać na czas do miejsc docelowych by zachować ciągłość produkcji lub sprostać potrzebom magazynowania towarów. Jednym z bardzo często wykorzystywanych przenośników jest transporter ślimakowy, który bardzo często ma również zastosowanie w gospodarstwach rolnych. Producenci oferują nowoczesne przenośniki ślimakowe, których konstrukcja często oparta jest na ich własnych koncepcjach jednak najistotniejszą kwestią jest to, że bardzo dobrze spełniają zadania transportowe do których są przeznaczone. Wśród przenośników ślimakowych istnieją dwa podstawowe podziały wynikające z ich budowy oraz sposobu transportu. Biorąc pod uwagę różnice w budowie to wyróżniamy przenośniki ślimakowe korytowe oraz rurowe. W przypadku przenośników korytowych obudowa jest wykonana w kształcie litery „U”. Niektóre modele posiadają zdejmowana górną pokrywę. Jest on stosowany w warunkach gdy jest wymagane częste czyszczenie podajnika. Drugim rodzajem przenośnika ślimakowego (wg. kryterium budowy) jest transporter rurowy. Jak sama nazwa wskazuje ślimak pracuje w szczelnie zamkniętej rurze. Ten rodzaj przenośników może być wykorzystywany jako separator w strefach zagrożonych wybuchem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę drugie kryterium, którym jest sposób transportu to przenośnik rurowy ma większe możliwości ponieważ może przenosić ładunek w poziomie, po skosie i pionowo. Przenośniki korytowe zaś w poziomie i pod kątem. Różnice te wynikają wprost z różnic w budowie. Oba rodzaje przenośników występują w bardzo różnych wielkościach dopasowanych do potrzeb użytkowników.

Zastosowanie przenośników ślimakowych to przede wszystkim transport materiałów sypkich choć w przypadku transporterów korytowych mogą one przenosić kruszywo jak np. węgiel lub materiały półpłynne jak chociażby beton. Przenośniki mają bardzo szerokie zastosowanie od rolnictwa do przemysłu węglowego. Najważniejsze jest, że bardzo dobrze zastępują pracę ludzką i są bardzo wydajne i trwałe gdyż są budowane z bardzo mocnych stali różnych rodzajów.