Jakie rury potrzebne są do kanalizacji?

Instalacja systemu kanalizacyjnego wymaga dokładnego projektu, biorącego pod uwagę wszystkie możliwe okoliczności. Bardzo istotne jest właściwe doprowadzenie wody bieżącej oraz odprowadzenie nieczystości. Instalacja kanalizacyjna musi brać pod uwagę odpływ zanieczyszczonej wody z kranu, wanny czy pralki oraz oddzielnego odbioru ścieków z miski ustępowej, które jest innym rodzajem nieczystości. Instalacja kanalizacyjna działa, wykorzystując grawitację, a ukształtowanie przewodów jest nie większe niż 15%. 

Jakie wymagania ma wąskie rury PCV fi 110?

wąska rura pcv fi 110Rury ściekowe od wody brudnej mogą schodzić się razem i odpływać jednym spustem do kanalizacji, natomiast ścieki pochodzące z ubikacji należy odprowadzić oddzielnym systemem spustowym. Zarówno zlewy, jak i miski sedesowe wymagają wykonania syfonu, którego głównym zadaniem jest utrzymanie śmierdzących wyziewów z dala od mieszkania. Nieczystości z pionów powinny spływać rurami poza obrys budynku do szamba albo kanału rewizyjnego, gdzie z kolei powinna znajdować się zasuwa burzowa, uniemożliwiająca cofanie się ścieków podczas gwałtownych deszczów albo powstania niedrożności. Niezachowanie koniecznego spadku 2%, gdy występuje wąska rura PCV fi 110, prowadzi do gromadzenia się niektórych elementów i w fazie końcowej do zatkania przewodów. Oprócz oczywistych elementów kanalizacji należy pamiętać o dodatkowych składnikach takich jak wywiewka kanalizacyjna. Powinna być tak wykonana, aby wystawała ponad dach, w związku z tym wpadające powietrze ma za zadanie wyrównać ciśnienie w systemie i nie jest wysysana woda z syfonów, powodując tym samych wyziewy z kanalizacji roznoszące się po domu. Kolejnym istotnym elementem są rewizje, które montuje się w szczególnie długich odcinkach, aby w przypadku awarii albo niedrożności był ułatwiony dostęp. Stosuje się również specjalne tuleje, których średnica jest większa niż rury, aby przy przejściach przez przeszkody wytłumiały działanie.

Obecnie materiałami do produkcji rur kanalizacyjnych są polipropylen i polietylen, które dużo lepiej się sprawdzają w porównaniu do rur kamionkowych czy metalowych. Są dużo lżejsze, w związku z tym prostsze w montażu oraz nie ulegają tak szybko uszkodzeniom wewnętrznym, które sprzyjają zaleganiu nieczystości i tworzeniu się blokujących złogów. Nie ulegają też korodowaniu pod wpływem chemikaliów, które przedostają się do sieci wraz z nieczystościami. Nie są niestety odporne na wysoką temperaturę powyżej 60 stopni, dlatego trzeba uważać, wykorzystując ciecze o tej temperaturze. Przy instalacji systemu kanalizacyjnego powinno się, uważać, żeby nie podłączyć jej do systemu wentylacyjnego, co skutkuje poważnymi problemami zapachowymi.