Jakie funkcje pełnią przedstawiciele we Francji?

Prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, szczególnie tej związanej z transportem osób i towarów, wymaga odpowiedniego przygotowania. Szczególnie tyczy się to Francji, gdzie od 2016 roku,  po zmianie prawa, wymagane jest powołanie pracownika pośredniczącego w kontaktach między nasza firmą, kierowcą a służbami we Francji. Co istotniejsze, nie posiadanie takiego oddelegowanego pracownika może wiązać się dla nas z koniecznością zapłaty dotkliwej kary finansowej.

Jaka jest rola przedstawiciela we Francji?

przedstawiciel we francji - transportWe Francji, po 2016 roku, doszło do zmiany prawa, w wyniku czego wiele polskich firm, które chcą prowadzić w tym kraju działalność gospodarczą, musi dostosować się do aktualnie obowiązujących wymogów. Szczególną zmianą jest wymóg posiadania odpowiedniej osoby do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy naszą firmą a służbami w innym kraju UE. Przedstawiciel we francji – transport jest branżą, gdzie posiadanie jego jest konieczne, jest oddelegowanym przez daną firmę (mającą swoją siedzibę i zarejestrowana w Polsce), pracownikiem, który bierze na siebie odpowiedzialność za kontakty i pośredniczenie naszej firmy i jej pracowników (szczególnie kierowców) ze służbami porządkowymi we Francji. Jego posiadanie jest niezbędne, gdyż do tej pory polscy kierowcy, nie znający języka francuskiego i nie znający tamtych przepisów, mieli duże problemy z odnalezieniem się w sytuacji tamtejszego kraju. Przedstawiciel musi być obecny w trakcie kontroli kierowców zatrudnionych przez naszą firmę jak i podczas kontroli zagranicznej siedziby naszej firmy. Musi on posiadać wszystkie dokumenty, które mogą być konieczne podczas takiej kontroli. Firma która nie posiada swojego przedstawiciela, jest narażona na dotkliwe kary i sankcje finansowe. Przedstawicieli można wyznaczyć wśród pracowników naszej firmy, ale należy pamiętać, że musi być to osoba zaufana, biegle władająca językiem francuskim, znająca tamtejsze przepisy prawne oraz specyfikę pracy urzędów i która będzie gotowa na stały pobyt we Francji. Z tego też względu, dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług firm, które umożliwiają powołanie profesjonalnego, odpowiedniego przygotowanego przedstawiciela pośród swoich pracowników.

Działanie polskiej firmy za granicą jest związane z koniecznością znajomości wszystkich zasad prawnych i urzędowych, które obowiązują danym kraju. Czasem prawo niektórych krajów wymaga powołania specjalnych pracowników, którzy pośredniczyliby w kontaktach pomiędzy stroną polską a na przykład francuską.