Jakie dysze zamgławiające są najczęściej polecane

 

Dobrze zaprojektowana dysza wirnikowa wytwarza kropelki od kilku mikronów do około 50 μm, przy czym większość kropelek jest większa niż 10 mikronów. Chociaż w ciągu ostatnich 20 lat wprowadzono ulepszenia w dyszach zamgławiających , podstawowa wydajność i funkcja nie uległy zmianie.

Dysze zamgławiające mogą być zmywalne lub niezmywalne

polecane dysze zamgławiająceZasadniczo dysze wirnikowe to najczęściej polecane dysze zamgławiające. Są zaprojektowane do rozpylania przepływu wody na małe kropelki. Dysze te wykorzystują wirnik w kształcie beczki, mały otwór i wnętrze w kształcie wiru, aby przepychać wodę przez dyszę w taki sposób, że wybucha ona przez mały otwór w ruchu kołowym, w wyniku czego powstają miliardy małych pojedynczych kropelek. Po umieszczeniu w szeregu wzdłuż rurki lub na czole wentylatora woda jest absorbowana przez powietrze w celu chłodzenia. Dysze te są dostępne z mosiądzu i stali nierdzewnej lub we wszystkich wersjach ze stali nierdzewnej. Są one również dostępne ze standardowymi rozmiarami kryzy od 0,006 ″ /. 015 mm do .020 ″ /. 5 mm. Większe rozmiary kryzy są dostępne na życzenie. Istnieją dwa podstawowe typy dysz wirnikowych: nadające się do czyszczenia i nie do czyszczenia. Pierwsze umożliwiają usunięcie wirnika w kształcie cylindra z korpusu dyszy, co pozwala na łatwe usuwanie obcych zanieczyszczeń i spłukiwanie roztworem czyszczącym. W 95% przypadków słabą dyszę natryskową lub zatkaną dyszę można zdemontować i wyczyścić, przywracając dyszę do pierwotnej wydajności. Dysze, które można czyścić, zawierają również zespół zapobiegający kapaniu włożony w korpus dyszy. Ten zespół zapobiega kapaniu z dysz zraszających za każdym razem, gdy system jest wyłączany. W niektórych zastosowaniach nie jest to tak ważne, ale jeśli istotne jest zapobieganie kapaniu dyszy, to wówczas niezbędny jest zespół zapobiegający kapaniu. Zespół zapobiegający kapaniu można usunąć z dyszy, jeśli nie jest to wymagane. Standardowe nieoczyszczalne dysze są tańsze, ale nie można ich łatwo wyczyścić. Wskaźnik skuteczności poprawy zatkanej lub słabo natryskowej dyszy nieczyszczonej wynosi około 50%.

W większości przypadków ogólna inwestycja całego systemu zraszania uzasadnia dodatkowy koszt zmywalnych dysz. Zwykle zwracają się w ciągu pierwszego roku. Rozmiary dysz zamgławiających to 0,006 ″ /. 15 mm (żółty pierścień O-ring) – najmniejszy dostępny standardowy otwór dyszy. Przy 1000 psi średnia średnica kropelek z tego rozmiaru otworu wynosi 12,2 μm, przy czym kropelki wahają się od 1,2 μ do 36,4 μ.