Jak działają pompownie ppoż?

W obecnych czasach bardzo dużo uwagi przykłada się do przestrzegania prawa ppoż. W szcególnosći dotyczy to właścicieli obiektów użyteczności publicznej. W ich przypadku wybuch pożaru mógłby bowiem spowodować bardzo poważne konsekwencje.

Jak wykorzystuje się pompownie ppoż?

pompownia przeciwpożarowaO kilkunastu już lat w Polsce obowiązuje bardzo rozbudowane i szczegółowe prawo przeciwpożarowe. Nakłada ono na posiadaczy budynków różne obowiązki, mające na celu zachowanie bezpieczeństwa. Prawo to jest w szcególnosći respektowane wobec właścicieli obiektów użyteczności publicznej. Jak się bowiem okazuje, właściciele tego typu budynków muszą się liczyć z poważniejszymi konsekwencjami w przypadku wybuchu pożaru, związanymi z tym, że takich budynkach jednorazowo przebywa znacznie więcej ludzi niż w budynkach prywatnych. Muszą więc oni zadbać o odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych a w przypadku, gdy w zbyt dużej odległości od wejścia do budynku znajdują się miejskie hydranty, musi posiadać specjalne pomieszczenie,  według przepisów prawa ppoż znane jako pompownia przeciwpożarowa. Pomieszczenie to ma służyć do podłączania sprzętu gaśniczego, w przypadku gdy nie jest możliwe skorzystanie z miejskich hydrantów – na przykład gdy są one uszkodzone lub znajdują się zbyt daleko – dlatego też musi być odpowiednio przystosowane. Przede wszystkim musi się ono znajdować mniej więcej pośrodku danego budynku, tak aby z każdego miejsca była do niego mniej więcej taka sama odległość. Po drugie, bardzo ważne jest również aby zapewnić takiemu pomieszczeniu przeznaczonemu na pompownie ppoz pewny stopień ogniotrwałości. Jest to bardzo ważne, aby ekipy ratunkowe miały możliwość swobodnego podłączenia swojego sprzętu. Oprócz tego należy zdawać sobie sprawe również z tego, ze standardowe zawory wody znajdujące się w budynkach nie nadają się do podłączenia węzy strażackich. Wszystko dlatego, ze woda jest wyrzucana z węza strażackiego pod bardzo dużym ciśnieniem. Dlatego tez pompownia ppoż powinna być wyposażona również w zestawy hydroforowe służce do mocnego podbicia ciśnienia przepływu. Dopiero gdy pompownia ppoż zostanie tak przygotowana, można mieć pewność ze zapewni ona możliwość bezpiecznego podłączenia sprzętu gaśniczego w danym budynku.

Każdy budynek użyteczności publicznej musi być odpowiednio przygotowany na ewentualność wybuchu pożaru w nim. W celu przygotowań należy zadbać o odpowiednia ilość gaśnic, wyjść ewakuacyjnych, jak również zraszaczy. Oprócz tego ważne jest znalezienie odpowiedniego pomieszczenia, w którym będzie mógł podłączony być sprzęt gaśniczy.