Energooszczędny system ogrzewania dostosowany do norm WT

Wycieczki zorganizowane po Warszawie.

Energooszczędny system ogrzewania dostosowany do norm WT

Plany gospodarcze, w tym stopniowe wdrażanie w życie strategii gospodarki niskoemisyjnej z roku na rok ulegają modernizacjom, co za tym idzie na pierwszy plan wysuwają się zmiany dotyczące warunków technicznych w zakresie projektowania oraz realizacji projektów budowlanych. Jest to możliwe dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań architektonicznych wykorzystujących koncepcję budownictwa pasywnego oraz hybrydowego opartych na idei Inteligent Building Systems.

Nowe systemy grzewcze na miarę współczesnych technologii

systemy grzewcze montaż wrocławJako główny cel strategiczny w koncepcji gospodarki niskoemisyjnej do 2021r. planowane jest zaostrzenie warunków technicznych w zakresie zmian na rynku techniki grzewczej oraz wentylacyjnej zakłada, że roczne zużycie energii pierwotnej dla celów grzewczych oraz podgrzewania wody użytkowej nie powinno przekraczać 70kWh/(m²rok). Aby móc w pełni sprawnie nie tylko stworzyć projekt odpowiadający aktualnym normom WT, ale również zapewnić sobie w pełni ekologiczny oraz ekonomiczny dla budżetu domowego system ogrzewania, warto rozważyć kilka rozwiązań. Pierwszym z nich może być wykorzystanie kondensacyjnego kotła gazowego, jednakże aby zapewnić sobie zmniejszenie poziomu zużycia energii przy zastosowaniu urządzeń o maksymalnej efektywności energetycznej warto wzbogacić projekt m. in. o zwiększenie szczelności budynku oraz zastosowanie systemu wentylacyjnego opartego na technologii odzyskiwania ciepła. Kolejnym wariantem może być zaprojektowanie instalacji grzewczej, w której źródło ciepła będzie stanowić gazowy kompaktowy kocioł kondensacyjny wzbogacony o dodatkową instalację solarną dla celów podgrzewania wody użytkowej. Do najkorzystniejszych, dostępnych obecnie na rynku rozwiązań zaliczamy przede wszystkim pompy ciepła, wykorzystujące w maksymalny sposób potencjał środowiska oraz technologię geotermalną poprzez wprowadzanie do obiegu wody trzech rodzajów medium transportującego- glikolu (solanki), wody oraz powietrza. Innowacyjność technologii zastosowanych w pompach ciepła oraz możliwość rozbudowania instalacji o dodatkowy system solarny z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych pozwala na osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez systemy grzewcze montaż Wrocław o wartości 74,0 kWh/m²rocznie, co gwarantuje nam na osiągnięcie rezultatów bliskich celom strategicznym założonym na 2021r.

Decydując się na wykonanie projektu instalacyjnego z zastosowaniem medium woda/glikol zapewniamy sobie niebywały wzrost poziomu energii odnawialnej, blisko 50%, a zmniejszenie energii niezbędnej do utrzymania optymalnej temperatury wewnątrz budynku jest możliwe dzięki rozszerzeniu projektu o dodatkowy mechaniczny system wentylacyjny